Meteen naar de inhoud

Diensten

P&O ondersteuning

Functioneringsgesprekken:

Een functioneringsgesprek gaat over het toekomstig functioneren van een medewerker in de organisatie. Problemen die het functioneren belemmeren komen aan de orde en er wordt gezocht naar oplossingen hiervoor. Het belangrijkste principe van een functioneringsgesprek is dat het tweerichtingsverkeer is. De medewerker en de leidinggevende kunnen hun mening en wensen naar voren brengen. Het gesprek is gebaseerd op gelijkwaardigheid in de zin van gelijkwaardige gesprekspartners. Zowel de leidinggevende als de medewerker zijn verantwoordelijk voor een inbreng en goed verloop van het gesprek.

Nederlandse leidinggevende en Poolse medewerker?
Gebruik onze tolkdiensten tijdens de functioneringsgesprekken!
In een functioneringsgesprek komen meestal de volgende punten aan de orde:
• aard en het niveau van het werk
• beleving van het werk (onder andere samenwerking met collega’s)
• factoren die goed functioneren verhinderen
• toekomstplannen

 

Beoordelingsgesprekken:

Een kenmerk van een beoordelingsgesprek is het eenzijdige karakter. Dat betekent dat de medewerker het uiteindelijk moet doen met de beoordeling van de leidinggevende. Hij/zij mag het ermee oneens zijn maar of dat in de praktijk veel zoden aan de dijk zet, valt te betwijfelen. Dat is tevens het verschil met het functioneringsgesprek wat meer een tweezijdig karakter heeft.
Het doel van het beoordelingsgesprek is om optimaal functioneren te bevorderen en presteren te vergroten.

 

Meer informatie over de diensten? Of wilt u een afspraak maken?

Respectvol

Ik sta voor respect en een gelijkwaardige benadering voor alle mensen.

Betrouwbaar

Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg.

Open & eerlijk

Ik werk op basis van eerlijkheid en openheid en help de mensen zo goed als ik kan.