Ga naar de inhoud

Diensten

Personeelsbehoud

Personeelstekort? Ik help u graag!

Weer een werknemer die vertrekt. Daar zit u nu echt niet op te wachten. U komt al personeel tekort. Wat kunt u doen? Voorkom een leegloop en ga aan de slag met personeelsbehoud. Bouw aan een waardevol werkgeversmerk en trek talent aan als nooit tevoren

Wanneer u goed rekening houdt met de wensen van uw personeel, verkleint u de kans op weglopend talent. Het is daarvoor niet voldoende om alleen een goed salaris te bieden. U moet bijvoorbeeld ook op een open manier communiceren en voldoende waardering en erkenning geven. En dat wordt lastig als u de moedertaal van uw werknemer niet spreekt.

Personeel behouden is cruciaal om voor een stabiel bedrijf. Wanneer het verloop in uw personeelsbestand groot is kunt u moeilijk verder bouwen aan uw bedrijf. Sterker nog, u kunt zelfs in de knel komen omdat er niet genoeg mankracht beschikbaar is. 

Omdat werving en selectie van personeel heel duur is én steeds lastiger wordt, kunt u beter focussen op personeelsbehoud. Op de lange termijn levert u dit veel meer op.

Wat kost een nieuwe werknemer eigenlijk?

De werving en selectie van een nieuwe werknemer kost gemiddeld al € 3.500. Dat bedrag staat nog los van het salaris, werkmateriaal en de inwerkkosten. 

Goede werknemers zijn enorm waardevol voor u als ondernemer. Met een goed team van gemotiveerd personeel kan uw onderneming groeien en is deze toekomstbestendig.

Wat heb ik aan personeelsbehoud?

Personeelstekort oplossen

Personeel behouden, hoe doet u dat?

  • Wees u bewust van cultuurverschillen en benut de meerwaarde ervan

In Polen heerst een andere cultuur dan in Nederland. De verschillen zijn niet immens groot. Maar wel groot genoeg om onderling voor misverstanden te zorgen. Deze verschillen kunnen, wanneer er niet goed mee omgegaan wordt, uiteindelijk zorgen voor een hoog ziekteverzuim, langdurige conflicten en een sterk wisselend personeelsbestand. Wilt u personeel behouden, dan doet u er goed om te investeren in het herkennen van de verschillen zodat u juist de potentie ervan kunt gaan benutten. 

  • Communiceer op een open manier

Open communicatie draagt bij aan het vertrouwen dat uw personeel heeft in u als werkgever. Daarvoor heeft u vaak niet meer nodig dan een goed gesprek. Dat zorgt voor een goed beeld van wat er onder uw personeel leeft, zodat u tijdig kunt inspelen op belangrijke kwesties. Als dit onvoldoende gebeurt, zal de ontevredenheid onder uw personeel toenemen. Dit leidt uiteindelijk tot het vertrek van medewerkers.

  • Bied leuk en uitdagend werk

Leuk en uitdagend werk geeft uw beste werknemers een goede reden om te blijven. Met een interessant en uitdagend takenpakket motiveert u hen extra en spoort u anderen aan om net zo goed hun best te doen. Zorg er wel voor dat u hen voldoende ruimte biedt om werkzaamheden zelfstandig in te vullen. Als u taken niet kunt loslaten en uw personeel voortdurend achter de vodden zit, dan werkt dit averechts. Goed delegeren betekent in vertrouwen nemen en uit handen geven.

  • Geef waardering en erkenning

Uw werknemers hebben graag het gevoel dat hun dagelijkse inspanningen ertoe doen. Dat gevoel krijgen zij als u hun prestaties voldoende erkent en waardeert. Uw waardering en erkenning kunt u op een groot aantal manieren laten blijken. Bijvoorbeeld door successen samen te vieren of complimenten te geven wanneer dat passend is. Hoewel dit erg effectief is, wordt het door veel werkgevers onvoldoende benut.

  • Mik op meer werkgeluk

Werknemers willen graag gehoord worden en waardering krijgen. Dat maakt hen gelukkig, zo blijkt uit onderzoek. Gelukkige werknemers zijn productiever en vertrekken niet zo snel. Dus het werken aan de band met je werknemers kan je veel opleveren.

Gelukkige werknemers zijn loyale werknemers