Ga naar de inhoud

Diensten

Management Training

Meten is weten: het belang van onderzoek en training

Praktisch alle bedrijven hebben als doel om zo goed mogelijk te functioneren. Dat betekent dat idealiter alles soepel loopt; van onderlinge werkrelaties tot het uitoefenen van de functie en het aansturen van mensen.

De praktijk is wat weerbarstiger. Onbegrip, (langdurig) ziekteverzuim, conflicten, het uitblijven van gehoopte resultaten. U kent het wel. En ondanks het feit dat u zelf goed weet hoe u om wilt gaan met dit soort uitdagingen, blijf het gewenste effect soms uit. Hoe lost u dat op?

Een team is zo sterk als zijn zwakste schakel. En het voorbeeld dat we geven als leidinggevenden heeft grote impact op het hele team van werknemers. U kunt zich wellicht voorstellen wat voor meerwaarde het daarom heeft om te weten wát er precies speelt bij uw werknemers. In het bijzonder wanneer u hun moedertaal niet spreekt.

Weten waarom dingen misgaan of anders gaan dan gehoopt, betekent dat we kunnen draaien aan de juiste knoppen. Soms ligt de oorzaak bij een stukje leidinggeven. Soms zit het hem in iets cultureels of een taalbarrière. En weer andere keren bij het wederzijdse verwachtingspatroon. Wat de oorzaak ook is: u bent er bij gebaat om het structureel op te lossen én in de toekomst te voorkomen. En daar help ik u graag bij.

Wat heb ik aan management training?

Bedrijfspresentatie

 

Waarom zou ik het management extra trainen? 

Waar mensen samenwerken, gaan dingen mis. Op de werkvloer ontstaan daardoor wrijvingen. En met die wrijvingen, daar doet u wat mee. Gaat dat goed, dan kunnen die kleine irritaties worden omgezet in meer wederzijds begrip en dus het onderlinge samenwerken ten goede komen. Maar gebeurt het minder goed, dan blijkt uit ervaring dat dit soort ‘kleinigheden’ vaak uitmonden in (langdurige) conflicten. 

Bij het voorkomen van dit soort conflicten werk ik dan ook samen met uw team om een cultuur van open communicatie en respect te bevorderen. Ik ga gedegen te werk; waar nodig faciliteer ik een-op-een gesprekken met uw medewerkers voor een helder beeld van het probleem. Door het probleem gefundeerd aan de kaak te stellen, stel ik uw onderneming in staat bestaande misverstanden constructief op te lossen en bovendien nieuwe conflicten in de toekomst te voorkomen.

Het inschakelen van een professioneel coach heeft aanzienlijke voordelen voor uw organisatie. Het bespaart u niet alleen kostbare tijd en geld, maar het voorkomt ook de negatieve gevolgen van conflicten op de werkvloer. Door conflicten effectief aan te pakken én een cultuur van samenwerking te bevorderen, zult u merken dat uw medewerkers meer betrokken en gemotiveerd zijn. Dit leidt tot verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim en het behoud van waardevol personeel. U bespaart daardoor niet alleen op wervingskosten, maar creëert ook een positieve reputatie als werkgever. 

Kies voor de expertise van een professioneel coach, reken af met bestaande conflicten en maak van conflicten op de werkvloer een kans voor groei en positieve verandering. Samen creëren we zo een werkomgeving waarin uw medewerkers optimaal kunnen presteren en uw organisatie floreert.