Ga naar de inhoud

Diensten

Conflictoplossing

Belangrijke verschil tussen een bemiddelaar en een mediator:

Bemiddelaar: de bemiddelaar onderzoekt bij de partijen waar de belangen liggen en waar de pijn zit. Om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen.

Mediator: de mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zelf oplossen. De rol van de mediator is om het communicatieproces en de onderhandelingen gemakkelijker te maken.

Conflicten op de werkvloer: voorkomen en oplossen

Tussen collega’s die intensief met elkaar samenwerken, kunnen wel eens ergernissen ontstaan. Dat is heel normaal. Het wordt vervelend als die ergernissen uitmonden in conflicten op de werkvloer die de werksfeer en het succes van de samenwerking beïnvloeden.

Gelukkig weet u wat u moet doen in dat soort situaties. U heeft een plan, een visie en de kennis. Wanneer u te maken heeft met een moeilijk functioneringsgesprek, een conflict op de werkvloer of bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim of personeelsverloop komt u daar meestal zelf wel uit. U gaat in gesprek met alle betrokkenen en zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Want dit soort zaken niet oplossen, daar heeft niemand wat aan.

U heeft groot gelijk. Maar wat als blijkt dat het nog zoveel beter en kosteneffectiever zou kunnen? Wat als een professioneel en erkend bemiddelaar en probleemoplosser uw bedrijf nog zoveel meer groei en winst zou opleveren?

Conflictoplossing tussen werknemer en werkgever; hoe werkt het praktisch?

U heeft een arbeidsconflict met een van uw werknemers en ontslag lijkt de enige optie. De kosten voor een nieuwe werknemer zijn fors, en de procedures rondom ontslag zijn ook niet gratis. Bovendien, wat als de oorzaak van dit conflict prima op te lossen blijkt? De Pools-Nederlandse taalbarrière én onderlinge cultuurverschillen maken het echter lastig om zover te komen.

Dat is het moment waarop de externe bemiddelaar zijn grote meerwaarde kan bewijzen. Door de taalbarrière en/of de cultuurverschillen ervaren Poolse weknemers bepaalde zaken anders dan dat ze door hun Nederlandse collega’s / leidinggevenden bedoeld zijn.

Samen met de bemiddelaar volgt een bijeenkomst. Eén bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, soms zijn nog enkele vervolggesprekken nodig. De bemiddelaar achterhaalt problemen en draagt oplossingen aan waar beide partijen wat mee kunnen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of een afsprakendocument.

In de praktijk betekent dit:

  • In overeenstemming goede werkafspraken maken, gericht op het continueren van de samenwerking;
  • Of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waarbij financiële en praktische afspraken gemaakt worden die voor alle partijen acceptabel zijn.

Wat een externe bemiddelaar voor u kan betekenen

Het zelf oplossen en voorkomen van conflicten is u uiteraard niet vreemd: u herkent dit soort situaties en weet hoe belangrijk het is om het snel op te lossen. Toch kan ik als erkend bemiddelaar een essentiële rol spelen bij het effectief aanpakken van conflicten op de werkvloer.

Waarom? Omdat ik keer op keer zie hoeveel potentie  verloren gaat wanneer bedrijven dit intern oplossen. Het ontbreekt vaak aan wederzijds begrip bij de betrokken partijen en de oplossingen zorgen doorgaans niet voor meer werkethos en hogere motivatie bij de betrokkenen; eerder andersom.

In mijn rol als bemiddelaar ga ik dan ook veel verder. Ik bied constructieve oplossingen waar beide partijen daadwerkelijk baat bij hebben. Ik neem taalbarrières weg, waardoor de oplossing opeens wel in zicht komt. En ik zorg voor helderheid waardoor u en uw Poolse en/of Nederlandse medewerkers elkaar echt kunnen begrijpen.

Stelt u zich eens voor als:

De winst van een externe bemiddelaar

Conflicten op de werkvloer kunnen aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor uw organisatie, zoals verminderde productiviteit, een ongezonde werkomgeving en zelfs het verlies van waardevol personeel. Als erkend bemiddelaar help ik u niet alleen bij het oplossen van deze conflicten, maar ook bij het voorkomen ervan. Mijn aanpak is gebaseerd op het idee dat effectieve communicatie en samenwerking de kern vormen van een succesvolle werkplek.

Een zakelijk externe bemiddelaar helpt conflicten op het werk vroegtijdig aan te pakken. Dit bevordert een positieve en gezonde werkomgeving waarin medewerkers gemotiveerd zijn en zich gehoord voelen. Wanneer conflicten toch ontstaan, kom ik als externe en onafhankelijke bemiddelaar tussenbeide om tot een duurzame en constructieve oplossing te komen. Mijn aanpak is eerlijk en oprecht neutraal: dat zorgt voor een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin alle betrokken partijen hun standpunten kunnen uiten en naar elkaar kunnen luisteren.

k faciliteer open en eerlijke gesprekken, waarbij ik de belangen en behoeften van alle betrokkenen in overweging neem. Mijn doel is om een win-win oplossing te bereiken, waarbij zowel de individuele behoeften als de belangen van uw organisatie worden gerespecteerd. Door actief te luisteren, het stellen van de juiste vragen en het stimuleren van creatief denken, help ik partijen om tot gezamenlijke oplossingen te komen die voor beide partijen acceptabel zijn. Omdat ik zowel vloeiend Pools als Nederlands spreek en beide culturen heel goed ken, kan ik heel goed inschatten waar het misgaat in de communicatie en hoe dat is op te lossen. Die constructieve oplossingen gaan verder dan oppervlakkige compromissen, maar bevorderen juist een positieve en duurzame werkrelatie tussen alle betrokkenen.


Of er nu zakelijke conflicten spelen met Poolse of Nederlandse werknemers, of juist Nederlandse: ik help u aan een spoedige en constructieve oplossing.